Instytut Spraw Publicznych oraz Zarząd Krajowy OPZZ „Konfederacja Pracy” zapraszają na bezpłatne szkolenie: Prawo pracy – aktualne przepisy i planowane zmiany oraz rola partnerów społecznych w stanowieniu prawa.

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli związków zawodowych z województwa zachodniopomorskiego.

Szkolenie odbędzie się w dniach 01-02 grudnia 2017 w Stargardzie, w Hotelu Mały Młyn, ul. Gdańska 5. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 23 listopada 2017. Zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych prosimy o przesłanie zgłoszeń do Instytutu Spraw Publicznych na adres szkoleniawiedza@isp.org.pl. Informacje telefoniczne: tel. 225564260 (Małgorzata Koziarek).

W trakcie zajęć przedstawimy aktualne przepisy prawa pracy oraz możliwości uczestnictwa w procesie stanowienia prawa. Zakres szkolenia:

 • wstęp do prawa pracy,
 • nowelizacja Kodeksu Pracy
  • minimalne wynagrodzenie,
  • zawieranie umów o pracę na nowych zasadach,
  • urlopy związane z rodzicielstwem,
  • świadectwa pracy,
  • rola partnerów społecznych w stanowieniu prawa pracy,
 • dialog społeczny na poziomie lokalnym i szczeblu krajowym
  • procedury konsultacyjne,
  • negocjacje,
  • lobbing.

Szkolenie poprowadzi Paweł Śmigielski – Dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ. Zajęcia będą trwały 1,5 dnia: 1 grudnia 2017 r. godz. 10:30 – 18:00/18:30, 2 grudnia 2017 r. godz. 09:00 – 12:30/13:00.

Oferowane zajęcia stanowią Moduł 1 dwumodułowego programu szkoleniowego. Osoby, które wezmą w nich udział będą miały pierwszeństwo w rekrutacji na zajęcia dotyczące udziału obywatelskiego i konsultacji społecznych w ramach Modułu 2, który wystartuje w drugiej połowie 2018 roku. Wiedza i umiejętności nabyte w ramach obu modułów
szkoleniowych umożliwią uczestnikom skuteczny udział w procesach stanowienia prawa.

Zgłoszenia przedstawicieli związków zawodowych przyjmuje OPZZ „Konfederacja Pracy”. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń przy czym co najmniej 50% miejsc jest zarezerwowanych dla kobiet. Pojedyncza organizacja może zgłosić maksymalnie 2-3 osoby.

Projekt pt. „Wysokie kompetencje kluczem do efektywnego udziału partnerów społecznych w procesie
stanowienia prawa " jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Uwagi praktyczne

Miejsce zajęć oraz zakwaterowania uczestników jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Osoby potrzebujące dostosowań ze względu na niepełnosprawnośćproszone są o poinformowanie w karcie zgłoszeniowej.

W ramach ograniczonej puli środków organizatorzy mogą zapewnić nocleg oraz zwrot kosztów przejazdu. Wszystkim uczestnikom zapewnia się wyżywienie w trakcie szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany będzie dostarczyć wypełniony formularz danych uczestnika i oświadczenie dotyczące jego danych osobowych. (Jest to warunek otrzymania wsparcia, tj. udziału w szkoleniu współfinasowanym ze środków EFS). Dokumenty dostępne są do pobrania na stronie Instytutu Spraw Publicznych (LINK), gdzie również zamieszczone są szczegółowe informacje dotyczące programu szkoleniowego.

Szkolenia są częścią projektu pt. „Wiedza i kompetencje kluczem do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój