Szkolenie: "Zarządzanie wolontariuszami w szkole"skierowane jest do osób reprezentujących placówki oświatowe, które zainteresowane są organizowaniem  i prowadzeniem Szkolnych Klubów Wolontariusza.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników/czki w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami.

Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

– aspekty prawne dotyczące wolontariatu w szkole, podstawy prawne tworzenia SKW,
– formalności, dokumentacja, analiza potrzeb środowiska  lokalnego, tworzenie planu pracy i regulaminu SKW,
– rekrutacja wolontariuszy,
– zarządzanie pracą wolontariuszy,
– motywowanie i nagradzanie wolontariuszy
– prezentacja serwisu ofert wolontariackich mojwolontariat.pl.

Szkolenie prowadzone jest przez osoby znające tematykę szkolenia zarówno od strony merytorycznej jak i praktycznej. Dzięki temu poznają Państwo dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami.

Termin szkolenia:  8 lutego 2017 r., godz. 9:00-17:00

Informacje na temat szkolenia:

  • szkolenie jest nieodpłatne
  • skierowane do osób ze Szczecina
  • formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ

Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do 2 lutego 2017 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu). Informacje o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu będą przekazywane mejlowo, na adres wskazany w formularzu do  3 lutego 2017 r.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób, o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Osoby do kontaktu: Anna Biały, Katarzyna Michałek , tel. 91 450 11 46