W Sektorze czas na pierwsze po lockdownie szkolenie stacjonarne! 3 października (sobota) zapraszamy na spotkanie z Andrzejem Smolińskim, który przeprowadzi uczestników szkolenia przez akcje społeczne. W godzinach 10.00 – 16.00 uczestnicy zapoznają się z projektowaniem i realizacją akcji społecznych w oparciu o metodykę community art oraz model biznesowy CANVAS.

Jeśli chcesz się dowiedzieć:

  • Jak zaplanować skuteczną akcję społeczną i jednocześnie stworzyć twórczą przestrzeń dla uczestników?
  • Jak poprowadzić proces zmiany nie tracąc z horyzontu potrzeb osób uczestniczących, a zarazem mieć plan działania?
  • Jak opisać przesłanki stojące za sposobem, w jaki grupa tworzy wartość podczas realizacji Akcji Społecznych?
  • Gdzie szukać dobrych przykładów narzędzi i metod animacji społecznych oraz jak je dobierać do osiągania konkretnych celów akcji społecznych?

To ten warsztat jest dla Ciebie! Podczas spotkania, każdy uczestnik będzie miał okazję zobaczyć działania i narzędzia animacyjne oparte o ideę Community Art. Pozna dobre praktyki oraz spróbuje wspólnie z innymi zaplanować akcję społeczną na modelu biznesowym. Szkolenie pozwoli każdemu na zgłębienie problematyki tworzenia wartości, określania grupy odbiorców i budowania relacji z nimi, planowania skutecznej komunikacji, określania kluczowych działań akcji, niezbędnych zasobów i strategicznych partnerów.

Termin: 3 października (sobota), godzina 10.00 – 16.00
Miejsce: Sektor 3 Szczecin, sala 4/18
Link do formularza: LINK

Szkolenie poprowadzi Andrzej Smoliński – Wiceprezes zarządu „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Account Manager zespołu marketingowego Kreacja Łaźnia. Kluczowy doradca biznesowy i specjalistyczny w Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ekspert, coach, trener, doradca pracujący z przedsiębiorstwami społecznymi. W ciągu ostatnich 10 lat menadżer marketingu, dyrektor ds. Rozwoju Wydziału Ekonomicznego
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz zastępca dyrektora Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialny m.in. za: budowanie i rozwijanie zespołu marketingowego, planowanie strategiczne, planowanie i koordynację procesu wdrażania strategii marki Szczecin _ Floating Garden 2050, realizację kampanii marketingowych dużych wydarzeń miejskich oraz nadzór w zakresie spraw związanych z promocją i wizerunkiem miasta. W pracy zawodowej opiniował i koordynował przygotowaniem dokumentacji związanej z ofertami i wnioskami w zakresie współpracy z partnerami zewnętrznymi (sponsorami).

Reżim sanitarny

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do zdezynfekowania rąk przed wejściem na szkolenie oraz utrzymanie odpowiedniej odległości między innymi członkami szkolenia.

Uwaga:

  • liczba miejsc ograniczona – 9,
  • pierwszeństwo w rekrutacji mają przedstawiciele szczecińskich organizacji pozarządowych,
  • biorąc pod uwagę bieżącą sytuacje szkolenie może zostać odwołane w dowolnym momencie ze względu na nieprzewidziane sytuacje,
  • prosimy się upewnić, że podany adres mailowy jest prawidłowy. Na wskazane adresy zostaną wysłane potwierdzenia uczestnictwa.