Prawo autorskie, licencje, zgody na publikacje zdjęć. Z takimi terminami często spotykają się organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury (ale nie tylko). Jak się nie pogubić w gąszczu paragrafów? Na co zwracać uwagę? Sektor 3 zaprasza na szkolenie "Prawo autorskie w organizacji". Więcej szczegółów we wpisie!

Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 zaprasza przestawicieli, wolontariuszy lub osoby zatrudnione w organizacjach pozarządowych z terenów Szczecina na szkolenie "Prawo autorskie w organizacji".


Szkolenie prawo autorskie w organizacji

Gdzie: SCWOP Sektor 3, III piętro, sala multimedialna 
Kiedy: 12 grudnia  (sobota), 9.00 – 15.00
Formularz zgłoszeniowy [LINK]


Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia z zakresu: 

 • Przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych:
 • Autor, twórca , artysta wykonawca- rozróżnienie definicji potocznych i prawnych
 • Przeniesienie praw autorskich i pokrewnych / licencje.
 • Dozwolony użytek prywatny i publiczny w ośrodkach kultury i nie tylko.
 • Wizerunek, a prawa autorskie i prawa osobiste.
 • Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich i pokrewnych
 • ZAIKS i inne organizacje zbiorowego zarządu 
 • Internet, a prawa autorskie.

Szkolenie poprowadzi Marek Grąbczewski

mgr prawa,  specjalista z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, szczególnie prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz przepisów dotyczących radiofonii i telewizji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.  Ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim Instytut Prawa Własności Intelektualnej, ponadto liczne kursy m.in. w zakresie zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych i prawa nieuczciwej konkurencji, prawa prasowego, autorskiego i praw pokrewnych. Pasjonat  i praktyk rynku mediów w Polsce. Zdobywał doświadczenie dziennikarskie w mediach elektronicznych – lokalnych i regionalnych rozgłośniach  radiowych, współpracował z ogólnopolskimi komercyjnymi stacjami telewizyjnymi. Siedemnaście lat pracował w Polskim Radiu Szczecin SA. zajmując się m.in. problemami  z zakresu prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa prasowego, regulacjami prawa z dziedziny radiofonii i telewizji oraz prawa reklamy.  Zdobył duże doświadczenie we wzajemnych relacjach z organizacjami zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi (m.in. Zaiks, Stoart, SAWP, ZPAV). Wykładowca w szkołach policealnych. 

Na zgłoszenia czekamy do 11 grudnia 2015, informacje nt. zakwalifikowania prześlemy w dniu 10 grudnia. Serdecznie zapraszamy !

UWAGA! SCWOP Sektor 3 zastrzega sobie prawo do:

 • nieprzyjmowania zgłoszeń od osób, które w przeszłości zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w innym szkoleniu i nie wzięły w nim udziału bez uprzedniego zawiadomienia o nieobecności.

formularz zgłoszeniowy - szkolenie prawo autorskie w organizacji


Przydatne linki:

 • ZAIKS
 • Projekt zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (LINK)