Szkolenie POWER dla organizacji to przedostatnie szkolenie organizowane przez Sektor 3 w 2016 roku.  Podczas szkolenia będzie możliwość zapoznania się z wnioskiem aplikacyjnym, instrukcją wypełniania wniosku oraz dokumentami programowymi.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, który zamierzają aplikować o środki EFS w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, poznają zasady kwalifikowania wydatków, zobaczą kto będzie mógł aplikować i czy doświadczenie organizacji w realizacji projektów z EFS w latach 2007 -2013 będzie miało wpływ na bieżącą perspektywę. Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli, wolontariuszy lub osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych z terenów Szczecina.


Szkolenie POWER dla organizacji

Gdzie: SCWOP Sektor 3, III piętro, sala multimedialna 
Kiedy:5 grudnia (sobota), 10.00 – 15.00
Formularz zgłoszeniowy [LINK]  Szkolenie POWER dla organizacji będzie obejmować między innymi:

  • Charakterystyka PO WER – omówienie najważniejszych dokumentów (m.in programowe regulujące finansowanie oraz realizację projektów współfinansowanych z EFS w bieżącej perspektywie finansowej),
  • na co organizacja może otrzymać środki, 
  • najważniejsze zmiany w stosunku do PO KL (m.in. koszty zarządzania i personelu, budżet projektu i zadania).

Szkolenie POWER dla organizacji poprowadzi Bartosz Rogojsza

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość.  Specjalista ds. rozliczeń finansowych – praktyk z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych dla podmiotów komercyjnych jak i NGO, przygotowywania pełnych analiz i rozliczeń finansowych dla projektów współfinansowanych ze środków UE. Konsultant dla instytucji komercyjnych oraz jednostek NGO z zakresu prawidłowego rozliczenia środków wspólnotowych oraz interpretacji sprawozdawczości finansowej. Prowadzący warsztaty z zakresu sprawozdawczości finansowej w jednostkach pozarządowych, księgowości w NGO, danych osobowych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, praktycznych aspektów aplikowania i rozliczania środków pochodzących z UE.

 


Ze względu na osiągnięcie maksimum uczestników rekrutacja na Szkolenie POWER dla organizacji została zamknięta przed 30 listopada.


Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2015informacje nt. zakwalifikowania prześlemy w dniu 30 listopada. Serdecznie zapraszamy !

UWAGASCWOP Sektor 3 zastrzega sobie prawo do:

  • nieprzyjmowania zgłoszeń od osób, które w przeszłości zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w innym szkoleniu i nie wzięły w nim udziału bez uprzedniego zawiadomienia o nieobecności.

 

formularz zgłoszeniowy - Szkolenie POWER dla organizacji