Wolontariuszy, członków i osoby zatrudnione w organizacjach pozarządowych z m. Szczecin, zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – jak przygotować wniosek aplikacyjny”.

termin: 13 czerwca 2015r.
czas: 9:00-15:00
miesjce: SCWOP Sektor3, sala multimedialna (III piętro)

 

Podczas szkolenia będzie możliwość zapoznania się z wnioskiem aplikacyjnym, instrukcją wypełniania wniosku oraz dokumentami programowymi. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, który zamierzają aplikować o środki EFS w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, poznają zasady kwalifikowania wydatków, zobaczą kto będzie mógł aplikować i czy doświadczenie organizacji w realizacji projektów z EFS w latach 2007 -2013 będzie miało wpływ na bieżącą perspektywę.

Szkolenie będzie obejmować między innymi:

  • dokumenty programowe regulujące finansowanie oraz realizację projektów współfinansowanych z EFS w bieżącej perspektywie finansowej,
  • wniosek aplikacyjny i instrukcja – wskaźniki realizacji celu CREAM,
  • wytyczne kwalifikowania wydatków,
  • koszty zarządzania i personelu, znaczenie doświadczenia personelu, ewidencjonowanie godzin pracy,
  • wkład własny finansowy i niefinansowy,
  • budżet projektu i zadania.

Szkolenie poprowadzi Dorota Kowalewska – specjalistka ds. projektów, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie. Koordynatorka wielu projektów współfinansowanych z różnych źródeł, w tym funduszy unijnych.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy dostępny pod [LINK]


Ze względu na zapełnienie listy uczestników, zgłoszenia na szkolenie zostały przerwane!


Na zgłoszenia czekamy do 10 czerwca do godziny 15:00. O zakwalifikowaniu się na szkolenie będziemy informować drogą mailową lub telefonicznie.