Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. Planowanie pracy metodą projektową.

Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. Planowanie pracy metodą projektową. Łącznie szkolenie trwa 8 godzin. WAŻNE – nastąpiła zmiana terminu szkolenia. Przedłużył się również termin składania zgłoszeń!

czas: 25 maja, godz.16-19, 26 maja, godz. 10.00-15.00
miejsce: SCWOP Sektor3, III piętro, sala multimedialna

Szkolenie kierowane jest do członków organizacji pozarządowych, które są zainteresowane pisaniem różnego rodzaju wniosków o dofinansowania.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego planowania działań mających na celu pozyskiwanie funduszy metodą grantową. Zostaną omówione m.in:

  • od problemu do celu,
  • jak osiągnąć rezultaty,
  • matryca logiczna projektu,
  • struktura wniosku.

Spotkanie będzie prowadzone przez Panią Annę Łączkowską z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – trener FRDL, certyfikowany trener UE (certyfikat wydany przez komisję składającą się z przedstawicieli : Towarzystwa Karola Duisberga, Ministerstwa Finansów Rzeczpospolitej Polskiej; Instytutu Polityki Europejskiej z Berlina oraz Fundacji Edukacji Ekonomicznej z Warszawy), specjalista m.in. w dziedzinie funduszy europejskich, organizacji szkoleń oraz współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi. Autorka i koordynator wielu projektów i programów przeznaczonych dla radnych, urzędników samorządowych, organizacji pozarządowych i młodzieży. Swoimi doświadczeniami z pracy na rzecz samorządu lokalnego miała okazję dzielić się z samorządowcami  i przedstawicielami organizacji pozarządowych z Albanii, Białorusi, Gruzji i Rumunii.

Autorka jednego rozdziału książki wydanej przez FRDL w języku białoruskim zatytułowanej „Nauka demokracji bez chwili nudy” zatytułowanego „Przygotowanie szkolenia”. Obecnie pełni funkcję specjalisty ds. III sektora w  projekcie „ABC dla NGO”.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej dostępnej TUTAJ. Na zgłoszenia czekamy do  23 maja 2012.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail biuro@sektor3.szczecin.pl.

Informacje o wynikach rekrutacji prześlemy najpóźniej w dniu 24 maja 2012.
Serdecznie zapraszamy !

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.