Szkolenie Outdoorowy zawrót głowy, tym razem zabierze się za umysły nieco starszych uczestników, czyli nauczycieli, pracowników młodzieżowych, trenerów, z którymi podzielimy się wypracowanymi przez nas modelami pracy z młodzieżą. Szkolenie, przybliży metody edukacji nieformalnej w tym outdoor i pokaże, jak pracować z ich wykorzystaniem z grupami młodzieżowymi.

Szkolenie Outdoorowy zawrót głowy – obszary tematyczne:

 • Outdoor – co to, po co i dlaczego?
 • Siła grupy i jej wpływ na indywidualny rozwój jednostki. 
 • Komunikacja w grupie i poza nią.
 • Konflikt, jako kolejny krok w rozwoju.
 • Budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości poprzez narzędzia nieformalne.
 • Dobre praktyki.

Terminy realizacji zajęć:

 • Grupa 1: 15.01.-17.01.2016, 29.01-31.01.2016, 12.02-14.02.2016.
 • Grupa 2: 26-28.02.2016, 04.03-06.03.2016, 18.03-20.03.2016.

W ramach projektu organizator zapewnia nocleg, wyżywienie, bezpłatny udział w zajęciach, materiały warsztatowe, transport. Praca odbywać się będzie w grupach liczących ok. 12 uczestników. Część zajęć, niezależnie od pogody, odbywać się będzie na zewnątrz. 

Miejsce szkoleń: Szkoła Aktywnego Wypoczynku „Frajda”, Czarnocin gm. Stepnica

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG oraz współfinansowanego z budżetu Miasta Szczecin.

Szkolenie Outdoorowy zawrót głowy – zgłoszenia:

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.outdoorpoland.comlub www.twiks.pl i przesłać go na adres e-mail: outdoor@twiks.pl.

Termin zgłoszeń upływa 21 grudnia 2015 r. 

Organizatorzy: 

Szkolenie Outdoorowy zawrót głowy zgłoszenia na stronie organizatora


Outdoor education – edukacja nieformalna kształtująca umiejętności miękkie człowieka; nauka przez działanie, ściśle powiązana ze środowiskiem naturalnym. To taki rodzaj edukacji, w którym wykorzystuje się aktywności outdoorowe do osiągnięcia konkretnego celu edukacyjnego.

Charakterystyczne cechy dla OE:

 • Nieformalne
 • Bazują na doświadczeniu
 • Ukierunkowane na cel
 • Ukierunkowane na proces
 • Ściśle powiązane z naturalnym środowiskiem
 • Zwiększające efektywność nauczania formalnego