Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. Efektywny zespół, czyli role zespołowe i przywództwo w dniach 19 – 20 grudnia 2012.

Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. Efektywny zespół, czyli role zespołowe i przywództwo. Szkolenie kierowane jest do członków, wolontariuszy oraz osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych z terenów Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego; trwa 8 godzin.

czas: 19 grudnia, godz.15-19, 20 grudnia, godz. 15-19
miejsce: SCWOP Sektor3, III piętro, sala multimedialna

Jak grupę ludzi przekształcić w efektywny zespół? Jak połączyć indywidualistów i wykorzystać ich najlepsze cechy? Zapraszamy na szkolenie, po którym:

  • zdefiniujesz cechy dobrego zespołu
  • będziesz rozpoznawać poszczególne role zespołowe wraz z ich mocnymi i słabymi stronami
  • poszerzysz wiedzę na temat technik podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów w zespole
  • na każdym etapie rozwoju zespołu zastosujesz odpowiedni styl przywództwa

Szkolenie poprowadzi Anna Mazurkiewicz – dyplomowana trenerka biznesu, coach – pracująca w zespole trenerskim firmy Teichert&Partners Psychologia i Biznes. Wykładowca akademicki. Współzałożycielka i członkini szczecińskiego Stowarzyszenia POLITES, prowadząca szkolenia w województwie lubuskim i zachodniopomorskim w ramach Ośrodka Szkolącego Narodowej Agencji Programu Młodzież w Działaniu. Specjalistka ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, koordynatorka i animatorka projektów lokalnych i międzynarodowych, w obszarach: kultury, ekonomii społecznej.
 


 

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod LINKIEM oraz wypełnić pakiet dokumentów (tylko w przypadku korzystania z oferty Sektor 3 pierwszy raz).
 


 

UWAGA! SCWOP Sektor 3 zastrzega sobie prawo do:

  1. nieprzyjmowania zgłoszeń od osób, które w przeszłości zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w innym szkoleniu i nie wzięły w nim udziału bez uprzedniego zawiadomienia o nieobecności,
  2. skreślenia z listy uczestników osób, które nie wypełniły dokumentów wymaganych przez Sektor 3.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail biuro@sektor3.szczecin.pl. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie prześlemy najpóźniej do dnia 17 grudnia 2012. Nieotrzymanie maila potwierdzającego udział w szkoleniu równoznaczne jest z niezakwalifikowaniem się na w/w szkolenie.

Serdecznie zapraszamy !

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.