Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin zapraszają w dniu 29 czerwca 2011 r. na szkolenie.

Program szkolenia:

10:00 Rozpoczęcie szkolenia, powitanie uczestników.

10:05 Możliwości wsparcia organizacji pozarządowych w ramach dostępnych funduszy europejskich (Konsultanci Głównego Punktu Informacyjnego)

11:00 Pytania uczestników.

11:30 Przerwa

11:35 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy      dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Biuro ds. Organizacji  Pozarządowych).

13:00 Zakończenie szkolenia.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje Biuro ds. Organizacji Pozarządowych – w formie elektronicznej na adres bop@um.szczecin.pl ewentualnie telefonicznie na numer 91 424 51 05. 

Zgłoszenie obejmuje następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, nazwa Organizacji, numer kontaktowy telefonu.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenie jest nieodpłatne. Miejsce szkolenia: Sala Sesyjna Rady Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

Serdecznie zapraszamy!