Stowarzyszenie POLITES zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. "Zarządzanie Wolontariuszami"

Aby wesprzeć organizacje pozarządowe i instytucje publiczne zmierzające do wzmocnienia wolontariatu w swoim lokalnym środowisku Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES zaprasza na szkolenie „ZARZĄDZANIE WOLONTARIUSZAMI”.

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli:

  • organizacji pozarządowych;
  • organów administracji publicznej;
  • jednostek podległych lub nadzorowanym przez organy administracji publicznej;

którzy są zainteresowani organizowaniem, promowaniem wolontariatu oraz pośrednictwem pracy wolontarystycznej.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

  • rekrutacja i monitoring pracy wolontariuszy,
  • koordynacja pracą wolontariuszy,
  • motywowanie i nagradzanie wolontariuszy,
  • aspekty prawne dotyczące wolontariatu,
  • organizowanie wolontariatu w środowisku lokalnym.

Szkolenie prowadzone jest przez osoby, które znają tematykę szkolenia od strony merytorycznej jak i praktycznej. Dzięki temu poznają Państwo dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami. Każdemu z uczestników oferujemy zestaw materiałów szkoleniowych.

Termin szkolenia 29 września 2012 (sobota) godziny 9.00-17.00. Więcej informacji na stronie www.polites.org.pl