Dostęp do informacji publicznej jest niezbędny do skutecznego wykonywania zawodu dziennikarza. Jednak dostęp ten nie zawsze jest prosty, mimo zagwarantowania go przez Konstytucję RP. Wtedy pojawiają się pytania: Co zrobić, gdy urząd uporczywie odmawia udzielenia interesującej nas informacji? Gdzie kończy się gwarantowana przez Konstytucję jawność, a gdzie zaczyna tajemnica, wymagana przez niektóre ustawy?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo na bezpłatnym szkoleniu z dostępu do informacji publicznej w Szczecinie. Szkolenie odbędzie się 4 lipca w godzinach 10-14 w siedzibie SCWOP Sektor3 w Szczecinie (al. Wojska Polskiego 63), które zgodziło się objąć spotkanie swoim patronatem.

Zapraszamy wszystkich dziennikarzy i dziennikarki, którzy są zainteresowani tym, jakie przepisy prawne zapewniają obywatelom prawo do informacji, jak je egzekwować, co zrobić, kiedy dany organ nie chce nam udzielić informacji.

Spotkanie organizuje Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO) i Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3. SLLGO prowadzi Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej (PC DIP). Prawnicy SLLGO udzielają około 500 porad rocznie na temat dostępu do informacji publicznej, prowadzą spotkania dla lokalnych społeczności, opowiadając mieszkankom i mieszkańcom o społecznej kontroli władzy i dostępie do informacji.

Szkolenie przeprowadzi Szymon Osowski – prawnik specjalizujący się w dostępie do informacji publicznej, udzielający porad prawnych, ekspert Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej.

W celu zapisania się na szkolenie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem (LINK)

Zakres spotkania obejmuje m. in.:

  • do czego mamy dostęp w urzędach?;
  • dostęp do informacji publicznej a prawo prasowe;
  • procedury dostępu do informacji publicznej;
  • co można zrobić z informacją publiczną.

Serdecznie zapraszamy!