Pozwolimy sobie zacytować „Byłam przekonana, że kadry i płace to coś czego na 100% nie jestem w stanie ogarnąć, a po dzisiejszym szkoleniu już tak nie myślę. 🙂 Jak dla mnie zajęcia poprowadzone na 6+.”  Czyli tematy jak księgowość i kadry wcale nie muszą być abrakadabrą 🙂

W ten weekend odbyło się kolejne szkolenie organizowane przez Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. Tym razem uczestnicy pogłębiali swoją wiedzę z tematów związanych z prowadzeniem kadr oraz księgowości, czyli:

  • podstawowe definicje i zasady prawa pracy,
  • zasady rekrutacji, nawiązywania stosunku pracy i prowadzenia akt osobowych,
  • procedury zawierania umów cywilno- prawnych,
  • wynagrodzenia i listy plac czyli co to znaczy pozycja brutto/ brutto,
  • zatrudnianie wolontariuszy.

A to wszystko podane w sposób bardzo przystępny i przejrzysty przez Panią Justynę Maćkowiak. Co tu dużo się rozpisywać było klawo że hej. Oczywiście szkolenia z podobnej tematyki również są przewidziane w późniejszym okresie, tak więc kto nie zdążył niech obserwuje nasza stronę i facebooka.