Program Szczecin Przyjazny Rodzinie jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Miasto Szczecin. Krótko mówiąc zniżki dla rodzin oraz seniorów. Klikamy więcej i wiemy więcej 🙂

 

 

 

 

Celem programu jest:

  • niwelowanie różnic pomiędzy obywatelami zamieszkującymi na terenie Szczecina;
  • stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień, które wspierać będą rodzinę;
  • zwiększenie dostępności dla rodzin i ich członków, do różnego rodzaju dóbr m.in. kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty oferowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin, miejskie instytucje kultury oraz do towarów i usług oferowanych przez inne instytucje publiczne i inne podmioty zainteresowane udziałem w programie;
  • wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach szczególnie tego potrzebujących oraz promocja miejsc przyjaznych rodzinie istniejących i powstających zarówno w sferze publicznej, pozarządowej jak i prywatnej, wyróżnionych certyfikatem wydawanym przez Gminę Miasto Szczecin.

Kontakt: wnioski o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej oraz Szczecińskiej Karty Seniora należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

Biuro Obsługi Interesantów
Sala 62 (prawe skrzydło – parter)
Bezpłatna Infolinia: 800 300 300
Centralna Informacja BOI:
Tel. 91 42 45 931 – 933
Fax: 91 42 45 322
E-mail: boi@um.szczecin.pl

Godziny urzędowania Biura Obsługi Interesantów:
• od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 16:00
• w sobotę i niedzielę: nieczynne

Wniosek o udostępnienie podręczników należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko. 

Kontakt dla przedsiębiorców, instytucji, organizacji oraz udzielanie informacji o programie: 

Stowarzyszenie Akademia Wiedzy – Akademia Seniora
Ul. Dąbrowskiego 38/40 pok. 103
70-100 Szczecin (budynek Ornamentu)
Tel. 91.484 19 60
Kom. 797 729 256
program@akademia-seniora.pl

 

~źródło: materiały dostarczone przez realizatora