Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w Szczecinie organizuje dla Państwa bezpłatne szkolenie "Asystent dziecka pokrzywdzonego przestępstwem – aspekty psychologiczne i prawne pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw", które jest  współfinansowane ze środków The Velux  Foundations w ramach programu "Bezpieczne dzieciństwo 2016-2017" Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz ze środków Miasta Szczecin.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób, które w swojej pracy zawodowej mają kontakt z dziećmi, a także tych, które nie pracują z dziećmi, a również chciałyby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pomocy dzieciom krzywdzonym, m.in. do pracowników MOPR, OPS, placówek opiekuńczych, edukacyjnych, a także studentów, uczestników Uniwersytetu III Wieku.

Każda osoba, która ukończy w/w szkolenie może zostać wolontariuszem Stowarzyszenia "SOS dla Rodziny", pełniąc rolę asystenta dziecka pokrzywdzonego przestępstwem.

Na szkolenie serdecznie zapraszamy profesjonalistów pracujących w placówkach oświatowych, opiekuńczych, Ośrodkach Pomocy Społecznej i innych miejscach kontaktu z dziećmi, a także chętnych do współpracy wolontariuszy w każdej grupie wiekowej , po ukończeniu 18 r. ż.

Podczas szkolenie nabędą Państwo wiedzę tj. psychologiczny obraz dziecka – ofiary przestępstwa, przepisy prawne -procedura przesłuchania dziecka, aspekty pracy z dzieckiem biorącym udział w procedurach karnych, aspekty pracy z rodzicem/opiekunem dziecka uczestniczącego w procedurach karnych, techniki/ narzędzia do pracy indywidualnej z dzieckiem, zasady kontaktu profesjonalisty z dzieckiem przygotowywanym do przesłuchania.

Adresaci: profesjonaliści i wolontariusze, którzy mają na celu podniesienie kompetencji w zakresie asystenta dziecka ofiary przestępstwa. Pracownicy m.in. placówek edukacyjnych, opiekuńczych i innych miejsc związanych z pracą z dziećmi oraz wolontariusze, studenci m.in. psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, uczestnicy Uniwersytetu III wieku.

 


Termin szkoleń :  I termin 9.11.2016, II termin 8.02.2017, godziny 9:00 -15:00
Termin zgłoszeń: do 29 .10.2016
Liczba miejsc: ograniczona, o zakwalifikowaniu będziemy informować drogą mailową.
Miejsce: restauracja Włoski Ogród ul. Korczaka 5-7, 72- 010 Police


Zorganizowanie szkolenia w Restauracji Włoski ogród wspiera działalność prospołeczną skierowaną do osób wykluczonychspołecznie w tym osobach po kryzysach psychicznych. Centrum Integracji Społecznej szczyci się znakiem Zakup-pro społeczny –odznaczenie od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, jako jedyny podmiot w zachodniopomorskim (w trakcieprocedury przedłużenia).


Koszt: nieodpłatnieUczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu. Czas trwania:  6 godzin zegarowych, 1 dzień.

Cele:  przekazanie u wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie przygotowania dziecka orazrodziców/opiekunów do udziału w przesłuchaniu w procedurach karnych.

Tematyka: psychologiczny obraz dziecka – ofiary przestępstwa, przepisy prawne -procedura przesłuchania dziecka, aspekty pracy z dzieckiem biorącym udział w procedurach karnych, aspekty pracy z rodzicem/opiekunem dziecka uczestniczącego w procedurach karnych, techniki/ narzędzia do pracy indywidualnej z dzieckiem, zasady kontaktu profesjonalisty z dzieckiem przygotowywanym do przesłuchania.

Zgłoszenia: osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zapisy droga mailową: amalicka@sos.home.pl. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie formularza na adres: amalicka@sos.home.pl, do 29.10.2016 r. Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu będziemy informować Państwa droga mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt z Agatą Malicką tel. 785 075 010.


~informacja od organizatora