Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Szczecinie to cykl spotkań dr. Adama Bodnara z przedstawicielami zachodniopomorskich organizacji społecznych. Odbędzie się 8 sesji tematycznych, na których będzie miała miejsce dyskusja o najważniejszych problemach dotyczących praw człowieka, a ściślej – o diagnozie tych problemów, dobrych praktykach ich rozwiązywania oraz o innych ważnych kwestiach dla społeczeństwa obywatelskiego i sektora pozarządowego.

Zaprasza organizacje społeczne z województwa zachodniopomorskiego na cykl spotkań, których celem jest:

 • wspólne zdiagnozowanie najważniejszych problemów dotyczących praw człowieka oraz poszukiwanie rozwiązań,
 • popularyzacja dobrych praktyk,
 • rozmowa na tematy istotne dla sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim.

Rozmowy w dniach 25-27 listopada 2015 r. będą odbywały się w Hotelu Atrium podzielone na 8 sesji tematycznych – do wyboru przez organizacje. Sala konferencyjna w Hotelu Atrium, al. Wojska Polskiego 75, Szczecin

Cykl spotkań zakończy debata problemowa nt. Granice wolności artystycznej w Polsce w świetle artykułu 73 Konstytucji RP.

 

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Szczecinie 
PROGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ

 

25 listopada 2015

 • 10.00 – 12.00 Prawa osób z niepełnosprawnościami i problemy z ich realizacją
 • 13.00 – 15.00 Dostępność ochrony zdrowia 
 • 15.30 – 17.30 Problemy z jakimi spotykają się osoby z doświadczeniem choroby psychicznej

26 listopada 2015 r.

 • 10.00 – 12.00 Prawa dzieci i młodzieży w praktyce
 • 12.30 – 13.30 Spotkanie przy kawie z dziennikarzami – spotkanie przeznaczone dla dziennikarzy wszystkich mediów. Poświęcone planom i zamierzeniom Rzecznika Praw Obywatelskich na rozpoczętą kadencję i ważnym dla obywateli sprawom, poruszanym podczas spotkań z organizacjami społecznymi oraz roli mediów w kreowaniu atmosfery społecznej
 • 14.30 – 16.30 Udział obywateli w życiu publicznym, partycypacja, dostęp do informacji publicznej, walka z korupcją, praktyki dyskryminacyjne.

27 listopada 2015 r.

 • 9.30 – 11.30 Wsparcie społeczne i socjalne dla osób potrzebujących 
 • 12.00 – 14.00 Działalność sądów oraz pomoc prawna
 • 15.00 – 17.00 Problemy transgraniczne (współpraca polsko-niemiecka, sprawy rodzinne, przestępczość i koordynacja działań państwa),
 • 18.00 – 20.00 Debata w Akademii Sztuki w Szczecinie – Granice wolności artystycznej w Polsce w świetle artykułu 73 Konstytucji RP

Sala Kameralna Akademii Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2

Zagadnienia debaty:

 • Jakie są granice wolności artystycznej, czy artysta może więcej, gdzie są granice swobody wypowiedzi?
 • Badania naukowe – fakty czy interpretacje?
 • Wolność korzystania czy wolność niekorzystania, wybór czy zakaz – granice korzystania z przestrzeni publicznej.
 • Obowiązki państwa – różnorodność czy zgodność z doktryną i przekonaniami rządzących, instytucje kultury dostępne dla różnorodnych artystów czy tylko wg woli decydentów?
 • Ocena w dyskursie publicznym – co jest jeszcze oceną a co już hejtem, pomówieniem, mobbingiem?
 • Gdzie jest granica między dopuszczalnym sposobem wyrażania opinii a działaniami zagrożonymi odpowiedzialnością prawną, gdzie prawo powinno wkraczać, a gdzie nie?
 • Przekaz medialny – odpowiedzialność dziennikarzy za przekaz, informacja i komentarz czy tylko komentarz, sensacja bo źle, kontrowersyjnie, obrazoburczo, czy sensacja bo wydarzenie artystyczne, kto właściwie kreuje wydarzenie – ono samo? jego przekaz? dziennikarze? krytycy?

Do udziału w debacie zapraszamy przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych, artystów, dziennikarzy, prawników, studentów, mieszkańców i wszystkich zainteresowanych taką rozmową. Debatę poprowadzi Rzecznik Praw Obywatelskich.

Potwierdzenie uczestnictwa w wybranych przez Państwo spotkaniach (można wziąć udział w więcej niż jednym) proszę dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.spotkaniaregionalne.rpo.gov.pl

Wszelkie pytania proszę kierować pod adres: d.supel@brpo.gov.pl

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Szczecinie