Serdecznie zapraszamy na spotkanie z koordynatorami polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh

czas: 17 maja 2011, godz. 16.00

miejsce: Willa Lentza, al. Wojska Polskiego 84, Szczecin

Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 poleca spotkanie z koordynatorami polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh. W programie spotkania:

  • Informacje dot. działalności Fundacji im. Anny Lindh,
  • Poszukiwanie partnerów do projektów w rejonie EuroMedu,
  • Polska sieć i jej projekty,
  • Konkursy grantowe,
  • Warsztaty i szkolenia.

Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh to organizacja powołana do życia w 2005 roku celem promocji dialogu międzykulturowego i współpracy kulturalnej w 43 krajach Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego (Unia Europejska, Turcja, państwa Bliskiego Wschodu i północnej Afryki). Do podstawowych zadań Fundacji należą m.in.: promocja wiedzy, wzajemnego zrozumienia oraz szacunku między przedstawicielami różnych religii, kultur i narodów, walka z rasizmem, ksenofobią, jak również z wszelkimi przejawami dyskryminacji, a także inicjowanie, rozwijanie i promocja współpracy kulturalnej między krajami regionu.

Koordynatorem polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Więcej informacji o Fundacji im. Anny Lindh na www.alfpolska.org

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu  (j.sanetra@mck.krakow.pl,  r.kusek@mck.krakow.pl) podając imię, nazwisko, organizację i dane kontaktowe (email i telefon).

Zapraszamy !