Dla niektórych organizacji temat dot. zapewniania dostępności jest znany, jednak w związku z próbami wypełniania ustawowych obowiązków pojawiają się różne pytania do samych jednostek zlecających konkursy. Wychodząc na przeciw potrzebom organizacji, we współpracy z Urzędem Miasta Szczecin, organizujemy spotkania tematyczne z przedstawicielami wydziałów zlecającymi największą ilość konkursów dla organizacji tj. Wydziałem Kultury, Wydziałem Sportu oraz Wydziałem Spraw Społecznych. W spotkaniach weźmie również udział Koordynator ds. Dostępności UM Pan Paweł Szczyrski. Zapraszamy!


Spotkanie on-line z przedstawicielką Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin Panią Anną Stępień oraz Koordynatorem ds. dostępności Urzędu Miasta Szczecin Panem Pawłem Szczyrskim

kiedy: 15 listopada, godzina 9.00 oraz 18 listopada, godzina 13.00
gdzie: on-line (platforma clickmeeting)
zgłoszenia: LINK


Spotkania będą sposobnością do posłuchania jak widzą działania związane z zapewnieniem dostępności poszczególne wydziały. Ważne! Spotkanie nie jest szkoleniem. Drugi cykl webinarów z zakresu dostępności w realizowanych zadaniach publicznych odbędzie się w listopadzie!

Program

  1. Przywitanie uczestników, przedstawienie gości – Sektor 3 Szczecin
  2. Wprowadzenie w temat dostępności w zadaniach publicznych – Sektor 3 Szczecin, Koordynator ds. dostępności Pan Paweł Szczyrski
  3. Na co zwraca uwagę Wydział Kultury w konkursach grantowych w zakresie dostępności do realizacji zadań – przedstawicielka Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin Pani Anna Stępień
  4. Dyskusja i pytania od uczestników
  5. Zamknięcie spotkania

Uwaga:

  • liczba miejsc ograniczona,
  • pierwszeństwo w rekrutacji mają przedstawiciele szczecińskich organizacji pozarządowych,
  • biorąc pod uwagę bieżącą sytuacje webinar może zostać odwołany w dowolnym momencie ze względu na nieprzewidziane sytuacje,
  • prosimy się upewnić, że podany adres mailowy jest prawidłowy. Na wskazane adresy zostanie wysłany link do webinaru oraz jednorazowe hasło dostępu.