Po raz kolejny SCWOP Sektor3 wychodzi na przeciw potrzeb. Zapraszamy na szkolenie "Spotkajmy się w połowie drogi – mediacje i negocjacje w NGO".

SCWOP Sektor3 zaprasza na szkolenie "Spotkajmy się w połowie drogi – mediacje i negocjacje". Zajęcia są skierowane do członków, wolontariuszy lub osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych z terenów SOM (sprawdź TUTAJ). Szkolenie trwa 8 godzin i jest podzielone na 2 dni.

Czas: 22 listopada w godzinach 15.00 – 19.00, 
23 listopada w godzinach 10.30 – 14.30
Miejsce: SCWOP Sektor3, sala multimedialna

Organizacje pozarządowe bardzo często poszukują partnerów, którzy mogą pomóc przy realizacji różnych działań. Jednak nie zawsze to co proponuje organizacja jest do zaakceptowania przez potencjalnego partnera. W takich sytuacjach trzeba negocjować. Pytanie brzmi w jaki sposób prowadzić rozmowy, aby dojść do sytuacji wygrana-wygrana lub innej satysfakcjonującej obie strony. W życiu NGOsów również zdarzają się sytuacje kryzysowe wewnętrzne. Kiedy występują napięcia wewnątrz grupy lub pojawiają się konflikty. Warto wiedzieć w jaki sposób radzić sobię z takimi sytuacjami.

Szkolenie poprowadzi Pani Joanna Świątek-Wojnarowska – z wykształcenia  prawnik z zamiłowania mediator. Przekonana w 100 procentach o tym, iż  rozwiązywanie wszelkich sporów w formie mediacji, negocjacji jest pieśnią przyszłości. Przeświadczona, że mediacji nalezy uczyć od przedszkola zgodnie z powiedzeniem : przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. Uwielbiająca i szanująca ludzi młodych, albowiem to Ich jakość życia będzie decydowała o  jakości Jej  starości. Pracuje z miłością  i pasją w swojej Kancelarii Ludzkie Sprawy. Prowadząca wykłady na Polskim Uniewrsytecie na Obczyźnie w Londynie z zakresu mediacji i negocjacji.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

  • zapoznać się z regulaminem szkoleń (LINK),
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line (LINK)
  • po mailu informującym o zakwalifikowaniu się na szkolenie wypełnić pakiet dokumentów (tylko w przypadku osób korzystających pierwszy raz ze wsparcia Sektor 3).

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail biuro@sektor3.szczecin.pl.

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA! SCWOP Sektor 3 zastrzega sobie prawo do:

  • nieprzyjmowania zgłoszeń od osób, które w przeszłości zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w innym szkoleniu i nie wzięły w nim udziału bez uprzedniego zawiadomienia o nieobecności,
  • skreślenia z listy uczestników osób, które nie wypełniły dokumentów wymaganych przez SCWOP Sektor3.

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.