Stowarzyszenie Wizualne Miasto zaprasza 4 osobowe grupy do wysłania formularza z opisem inicjatywy – warsztaty, koncert, sadzenie kwiatów, czytanie bajek, przedsięwzięcia sportowe itp.

Czteroosobowe grupy mogą składać wnioski o realizację swojej inicjatywy i otrzymać wsparcie w postaci szkoleń i grantu. Wszystkie dofinansowane inicjatywy zostaną zaprezentowane podczas prestiżowej debaty, wieńczącej projekt Społeczne Kreacje w listopadzie br. Głównymi realizatorami tego wydarzenia będą wszyscy uczestnicy projektu. To wielka szansa dla młodzieży w wieku 15-24, na sprawdzenie się w roli aktywnego animatora kultury i odkrycie, jak fascynujący może być ten zawód.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Po ukończeniu projektu uczestnicy otrzymają dyplomy, referencje i zaświadczenia relacjonujące ich zaangażowanie w projekt oraz podsumują poziom nabytych umiejętności osobistych.

Więcej o projekcie Społeczne Kreacje

W projekcie mogą wziąć udział:

  • grupy nieformalne,
  • złożone z czterech osób w wieku 15-24 lata,
  • zamieszkałych w Szczecinie lub najbliższych okolicach obszaru aglomeracji szczecińskiej,
  • które do 15 czerwca br. złożą wniosek z opisem inicjatywy, którą chcą przeprowadzić.

Projekt przewiduje cykl 21 godzin warsztatów ze specjalistami, wynikiem których jest samodzielne przygotowanie przez zespoły inicjatyw, których opisy złożyli we wniosku.

Grupy mogą przystąpić do warsztatów w dwóch okresach:

  1. I edycja, dwie grupy: czerwiec – sierpień, realizacja inicjatyw: sierpień – październik 2016r.
  2. II edycja, dwie grupy: sierpień – wrzesień, realizacja inicjatyw: wrzesień – października 2016r.

Organizator zapewnia młodzieży materiały edukacyjne, wsparcie specjalistów, catering podczas warsztatów, bilety komunikacji miejskiej na dojazd do miejsc aktywności oraz ubezpieczenie NNW na czas realizacji inicjatywy.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy spotkają się w listopadzie 2016r., aby wspólnie ze Stowarzyszenie Wizualne Miasto przygotować i przeprowadzić prestiżową debatę społeczną, podsumowującą projekt Społeczne Kreacje dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Uczestnicy po ukończonym projekcie otrzymają dyplomy i referencje zaświadczające o zdobytych umiejętnościach osobistych i odbytej praktyki w zawodzie Animatora Kultury.

Kontakt w sprawie projektu

Mariola Badowska – Prezes Stowarzyszenia Wizualne Miasto, koordynator projektu kontakt@spolecznekreacje.pl, 
Społeczne Kreacje