Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie zaprasza studentów do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie „Służba publiczna w Polsce i w Rosji – wymiana doświadczeń liderów młodego pokolenia”.

Celem projektu jest wykreowanie i umocnienie pozytywnego wizerunku Polski w Rosji poprzez oddziaływanie na środowiska opiniotwórcze i budowę poczucia solidarności wśród młodzieży polskiej i rosyjskiej.

Projekt kierowany jest do 13 studentów będących liderami w swoim środowisku z 4 uczelni rosyjskich należących do sieci-filii Rosyjskiej Akademii Zarządzania Państwowego i Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej (RAZPiSPpPFR).

W ramach projektu w Szczecinie odbędą się:
  • Warsztaty: Ogólna informacja o Polsce (Rys historyczny, rys geograficzno-kulturowy). Uregulowania prawne działania samorządu w Polsce; zadania poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Rola i wpływ polskiej młodzieży na rozwój Państwa. Zaprezentowanie sytuacji młodzieży, ich możliwości realizacji oraz roli jaką odgrywają w służbie publicznej. Metodyka skutecznej edukacji i  przygotowanie liderów.
  • Spotkania młodych liderów z Rosji i Polski: Rada Miasta Szczecin, Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, Młodzieżowa Rada Miasta Szczecina, Młodzieżowa Rada Miasta Świnoujście, Młodzieżowa Rady Powiatu Polickiego, a także młodzież ze Stowarzyszenia POLITES i studenci WSAP oraz innych szczecińskich Uczelni.
  • Wizyty studyjne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędzie Miasta Szczecin, Urzędzie Miasta Świnoujście, Urzędzie Gminy Dobra Szczecińska.
Uczestnicy mają zapewnione całodzienne wyżywienie, transport i mnóstwo niecodziennych doznań związanych z poznaniem nowej kultury.
 
Zapisy do 10 lipca 2013 roku
 
Wszelkich informacji udziela: Tomasz Czubara, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 4, Szczecin, e-mail: tomcz@wsap.szczecin.pl, tel. 91 486 15 43
 
Zapraszamy!