Brak planów na sobotę 22 maja? Stowarzyszenie 1839 Association zaprasza na wycieczkę fotograficzną „Śladami wydarzeń Grudnia ’70”. Zadanie realizowane w ramach konkursu grantowego #mikroDOTACJE2021.

Stowarzyszenie 1839 Association zaprasza na spacer fotograficzny „Śladami wydarzeń Grudnia ’70”. „Spotykamy się o godzinie 12.00 w sobotę 22 maja 2021 r. przy Informacji Turystycznej w dawnej Alei Kwiatowej na Placu Żołnierza Polskiego. Planowany czas spaceru – około 3 godziny. Udział bezpłatny”.

Każdy z uczestników bierze pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie i mienie. Osoby nepełnoletnie muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych. Zapraszamy do elektronicznego wpisania się na listę uczestników: https://forms.gle/P7fEpcp9w6JpkHXGA

Cykl czterech spacerów zakończymy w lipcu 2021 r. Zachęcamy do fotografowania podczas spacerów. Najciekawsze fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie plenerowej w drugiej połowie lipca 2021 r.

Organizator: 1839 Association