Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego serdecznie zachęca organizacje pozarządowe z terenu Szczecina, a także mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.

Uwagi do ww. projektu ustawy można zgłaszać do dnia 11 lutego 2013 r. za pośrednictwem "Forum Debaty Publicznej", mieszczącego się na prezydenckiej stronie internetowej:

http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/samorzad-terytorialny-dla-polski/inicjatywa-ustawodawcza/

Przyłącz się, cenny jest każdy głos!

źródło: Aktualności Biura Organizacji Pozarządowych, bip.um.szczecin.pl