Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków zewnętrznych na wspieranie inicjatyw młodzieżowych w ramach programu „Młodzież w działaniu” na konsultacje wniosków składanych na termin 1 lutego 2013 roku.

Prowadzący konsultacje:
Wojciech Spychała: trener Zespołu Trenerskiego Narodowej Agencji Programu Młodzież w działaniu, prezes Stowarzyszenia POLITES w Szczecinie, od roku 2002 związany ze Stowarzyszeniem POLITES, w którego ramach prowadzi m.in.:  szkolenia i konsultacje w ramach Ośrodka Regionalnego Programu Młodzież w działaniu.

Krótki opis programu:

Program "Młodzież w działaniu" to program Unii Europejskiej wspierający działania młodzieżowe. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. W Programie może uczestniczyć każda instytucja pracująca z młodzieżą oraz młodzież w wieku 13-30. Program umożliwia zorganizowanie wymiany międzynarodowej młodzieży oraz działania lokalne bez partnerów międzynarodowych. Najważniejsze jest, aby działanie realizowała młodzież, tematyka jest całkowicie dowolna.

Na konsultacje można umawiać się poprzez formularz zgłoszeniowy (LINK) lub telefonicznie (503 807 004).

Zapraszamy!