Katedra Pedagogiki Społecznej oraz Koło Wolontariatu Studenckiego INSTYTUTU PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO we współpracy z VII liceum Ogólnokształcącym zapraszają do udziału w jednodniowym seminarium popularno-naukowym, którego celem jest rozpoznanie różnorodnych działań wolontaryjnych podejmowanych przez uczniów w szkołach. Dodatkowym efektem seminarium będzie stworzenie płaszczyzny integrującej ruch i społeczne znaczenie młodzieżowego wolontariatu w mieście Szczecin. 

Po kilkuletnim kryzysie powoli odradza się w Polsce wolontariat, w który najczęściej zaangażowani są studenci i uczniowie. Wolontariat bowiem postrzegany jest jako swoista kuźnia charakterów, umiejętności i miejsce samorealizacji, być może staż dla przyszłej pracy zawodowej czy forma przygotowania do realizacji tego, czym młody człowiek jest zainteresowany, co jest źródłem satysfakcji życiowej lub co w przyszłości może być dla niego przydatne. Jednak, udział w wolontariacie to coś znacznie szerszego. Współczesny Wolontariusz jest zaangażowany nie tylko w walkę o coś i dla kogoś, w przekonywanie innych do swoich racji, lecz także w analizowanie i ocenę potrzeb, planowanie, przygotowywanie i organizowanie działań, w pogłębianie wiedzy z różnych dziedzin życia. Niejednokrotnie jest to początek odkrywania świata i tworzenia własnych koncepcji sensu życia i układania wybranej drogi życiowej. Rozbudzona poprzez wolontariat aktywność zmienia sposób widzenia i rozumienia świata, motywuje do dalszych działań, do rozwoju i samorozwoju, do kształcenia i samokształcenia. Wolontariusze aktywnie współuczestniczą w zmianach i są odbierani przez innych jako Ci, którzy mogą coś zmienić. Wolontariat więc jest szczególną formą edukacji posiadającą wiele niezwykłych walorów. 

Zapraszamy Państwa: Nauczycieli/ Uczniów/ Szkolne Koła Wolontariatu do przygotowania prelekcji, prezentacji czy innych form przekazu, które zobrazują działanie, specyfikę i zaangażowanie uczniów w wolontariat w naszym mieście. Najlepsze prezentacje zostaną wyróżnione nagrodą Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uczestnicy seminarium otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział. Seminarium towarzyszyć będą organizacje pozarządowe angażujące w swoje działania wolontariuszy.

OBSZARY TEMATYCZNE Seminarium:

  • Wolontariat jako element współczesnej edukacji, 
  • Obszary i formy wolontariatu – Specyfika wolontariatu studenckiego, szkolnego, harcerskiego, międzynarodowego, międzypokoleniowego, hospicyjnego, ekologicznego itd.
  • Dylematy działalności w wolontariacie – warsztaty dla uczniów i ich opiekunów (szczegółowy wykaz warsztatów, w zależności od liczby zgłoszeń, przedstawimy w kolejnym komunikacie)

Wśród prelegentów pojawią się specjaliści – badacze i praktycy – związani z wolontariatem. Udział w seminarium zapowiedzieli przedstawiciele organizacji specjalizujących się w pracy z wolontariuszami. Zaproszona młodzież będzie również miała możliwość spotkania osób, dla których wolontariat był prawdziwą szkołą życia, dzięki której dziś mogą realizować swoje pasje i zmieniać świat. 

Organizacja Seminarium

Miejsce: Wydział Humanistyczny ul Krakowska 71-79

Rozpoczęcie: godz. 9.00 rejestracja uczestników

Na zgłoszenia udziału w seminarium, w formie elektronicznej bądź pisemnej czekamy do 27 listopada 2014 roku.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: wolontariat.seminarium@gmail.com lub Katedra Pedagogiki Społecznej Instytut Pedagogiki

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie: (LINK)

godz. 9.30 – 14.00 sesja, warsztaty tematyczne, ul Ogińskiego 16-17, Szczecin