Funkcjonowania NGO to ciągłe zmiany, szczególnie w 2016 roku. Zmiana ustaw, zmiana rozporządzenia. Zachęcamy do udziału w seminarium w dniu 1 czerwca 2016 roku. 

W ramach 10 edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i osób działających w III sektorze na seminarium pod nazwą "O funkcjonowaniu NGO. Zmiany i możliwości" na którym poruszymy m.in. kwestię zmian w najważniejszych ustawach dla organizacji pozarządowych – ustawa o pożytku, fundacjach, stowarzyszeniach. Dodatkowo, podczas seminarium omówimy najbardziej problematyczne kwestie księgowe i finasnowe w funkcjonowaniu organizacji oraz poznamy możliwości jakie niesie za sobą finansowanie społecznościowe czyli "crowdfunding".

Spotkanie odbędzie się w dniu 1 czerwca 2016 roku w godzinach 11.00 – 14.30 w Sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecin, Urząd Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie [formularza zgłoszeniowego] lub przekazanie informacji nt. uczestnictwa telefonicznie pod numerem 91 350 82 99 (poniedziałek – piątek w godzinach 11-19).


Szczegółowy program spotkania obejmuje:

godzina 11.00 – rozpoczęcie spotkania i przywitanie uczestników Seminarium
godzina 11.10 – prezentacja działalności i oferty Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin
godzina 11.25 – prezentacja działalności i oferty Szczecińskiego Inkubatora Kultury
godzina 11.40 – Najważniejsze zmiany w ustawach dot. funkcjonowania III sektora: ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustawa Prawo o Stowarzyszeniach – referent: Pan Paweł Szczyrski, Dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin
godzina. 12.30 – przerwa i poczęstunek
godzina 12.45 – Finansowe i księgowe aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowej. Jak unikać najczęstszych błędów – referent: Pan Bartosz Rogojsza, Stowarzyszenie Synergia,
godzina 13.30 – Nowy formularz "Małej dotacji". Jak wypełnić nowy wniosek? – referent: Pan Paweł Szczyrski, Dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin
godzina 14.00 – Alternatywne źródła finansowania organiazcji pozarządowych – referent: Jan Karpierz, Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3
godzina 14.30 – zakończenie


 


 

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy: Urząd Miasta Szczecin, Fundacja Sektor 3 Szczecin, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno- Społecznych TWIKS, Stowarzyszenie Media Dizajn, Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom.