Już w najbliższą środę odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu IT powWOW! Tym razem tematem przewodnim będzię biznes społecznie odpowiedzialny, czyli CSR. 

"Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to dobrowolne, wykraczające poza minimalne wymogi prawne, uwzględnianie przez przedsiębiorstwa problematyki społecznej i środowiskowej w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami. Podstawowym założeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych, na które oddziałuje z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego." – definicja ze strony Ministerstwa Gospodarki.

Przekładając to na bardziej przystępny język – część przedsiębiorstw oprócz działań nakierowanych tylko na zysk działa również na rzecz społeczności lokalnej. Co za tym idzie tworzą własne organizacje pozarządowe lub wspierają już istniejące. Form wsparcia jest bardzo wiele: szkolenia, doradztwo, pomoc techniczna, wolontariat pracowniczy i wiele innych. W Szczecinie działania CSRowe są prowadzone przez coraz to nowe firmy. Warto wiedzieć, kto pomaga i w jaki sposób.

W najbliższą środę w przedstawiciel Sektora3 został zaproszony na spotkanie z firmami zainteresowanymi odpowiedzialnym biznesem. Co z tego wyniknie zobaczymy w najbliższym czasie.

Informacja na stronie klaster.it (LINK).