Już dzisiaj, punktualnie w południe, rozpoczyna się nabór projektów w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, wśród nich NOWOŚĆ – „Zielone SBO”. Zobacz jakie projekty możesz zgłosić tegorocznej edycji.

Inwestycje, działania, a może projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego? Wystarczy mieć pomysł, zebrać minimalną liczbę 10 podpisów na liście poparcia i w zgłosić swój wniosek na www.sbo.szczecin.eu. Nabór potrwa do 13 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00. Tegoroczna pula na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to 17 200 000 zł ( w tym projekty Zielone SBO – 5 160 000 zł, projekty lokalne -12 040 000 zł).

Lokalizacja

Wszystkie zgłoszone projekty mogą być realizowane na terenach należących do gminy, lub spółdzielni mieszkaniowych. w przypadku terenów niebędących w dyspozycji Miasta, konieczne jest przedstawienie oświadczenia właściciela lub zarządcy nieruchomości o woli jej użyczenia pod proponowaną inwestycję SBO. Jeśli projekt wymaga współpracy instytucjonalnej również potrzebne będzie oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację takiego zadania. 

Podpowiedź: Autorzy projektów mogą w prosty sposób sprawdzić, czy wskazana przez nich lokalizacja jest właściwa, wystarczy skorzystać z mapy na Geoportalu. Na jej podstawie można określić numer oraz obręb działki, która nas interesuje oraz sprawdzić czy jest to teren na którym może powstać projekt SBO. Wystarczy wybrać warstwę:

 • Tereny rekomendowane do zielonego SBO

lub

 • Mienie gminy – do budżetu obywatelskiego.

Co może być „Zielone”?

Kwota przeznaczona na „Zielone SBO” stanowi 30% całości budżetu obywatelskiego 2024. Wartość pojedynczego zadania zgłaszanego w tej kategorii nie może przekroczyć 50 % puli środków zaplanowanych na całe Zielone SBO. To oznacza, że maksymalna wartość jednego projektu zielonego może wynosić 2 580 000 zł. 

W nowym Regulaminie SBO zostały określone cele, które mają spełniać projekty Zielonego SBO. Poniżej kilka przykładów spełniających poszczególne cele:

 • Przykładowe działania z zakresu poprawy stanu oraz zwiększenia powierzchni terenów zieleni:
  • – budowa parku kieszonkowego;
  • obsadzenie pnączami ekranów akustycznych lub ścian budynków publicznych;
  • założenie zielonego dachu na istniejącym budynku;
  • założenie łąk kwietnych np. na pętlach tramwajowych, w pasach drogowych;
  • zaprojektowanie i wybudowanie domków dla owadów zapylających;
  • tworzenie ogrodów deszczowych i innych form mikroretencji.
 • Przykładowe działania z zakresu zrównoważonego użytkowania zasobów przyrodniczych:
  • realizacja ścieżek edukacyjnych;
  • realizacja tablic informacyjnych o zasobach przyrodniczych z danego miejsca;
  • montaż urządzeń zachęcających do korzystania z terenu – siłownie, trampoliny itp.;
  • wykonanie ścieżek/dojść do terenów zieleni do których jest ograniczony dostęp.
 • Przykładowe działania z zakresu zwiększenia roli zielonej infrastruktury w łagodzeniu skutków zmian klimatu:
  • wdrażanie na terenach zieleni rozwiązań wspierających retencję np.: zasilenie terenów zieleni z istniejących zbiorników wodnych, tworzenie mikrozbiorników retencyjnych w celu zasilenia zieleni publicznej;
  • zwiększenie powierzchni zieleni na terenach ścisłej zabudowy np.: realizacja zielonych przystanków, – realizacja zielonych fasad budynków użyteczności publicznej.
 • Przykładowe działania z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu:
  • publiczna farma fotowoltaiczna/wiatrowa;
  • budowa mikroinstalacji na cele zasilania urządzeń publicznych;
  • powtórne wykorzystanie wody i utworzenie sieci kurtyn wodnych w okresach letnich usytuowanych  w sposób nawiązujący do charakterystycznych elementów miejskich;
  • przebudowa ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem wykonania zasilenia w wodę terenów zielonych.