W Szczecinie i regionie rusza rekrutacja do V edycji programu ,,Lider Zachodniopomorski”, któryrealizuje Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Umożliwienie młodym ludziom rozwijania kompetencji liderskich poprzez realizację działań społecznych i wspieranie ich w realizacji celów poprzez zapewnienie wiedzy merytorycznej oraz spotkania z ekspertami to główne założenia autorskiego programu edukacyjnego. Co ważne, w tej edycji trzy wybrane działania zostaną wsparte mini-grantami, a zrealizowane projekty zostaną przedstawione podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży, który odbędzie się w maju przyszłego roku.

W poprzedniej edycji dzięki naszemu programowi odbyło się w całym regionie kilkanaście ciekawych mini-projektów – podkreśla Małgorzata Ludwiczek, Kierownik Sekretariatu ds. Młodzieży. Jeden z nich promował ideę krwiodawstwa, drugi zachęcał biegaczy do wsparcia chorej osoby, niektóre były realizowane w bibliotekach, a inne szkołach. Wszystkie łączyła idea nauki przez doświadczenie, a także rozwijanie idei współpracy w lokalnych społecznościach. Młodzi ludzie dzięki programowi po raz kolejny mają szansę wzmacniać swoje kompetencje liderskie, rozwijać umiejętności, zdobywać wiedzę na temat realizacji projektów i nawiązywać kontakty – to wszystko jest cenne w dzisiejszej rzeczywistości i przydaje się w momencie szukania pracy.

Do V edycji zaproszone są osoby z całego regionu, które ukończyły 18 lat i mają już doświadczenie w jakiejś dziedzinie działalności społecznej – w wolontariacie, w ramach samorządu studenckiego, uczniowskiego, czy też były w jakiś sposób aktywne w swojej miejscowości. Młodzież spotka się na jednodniowym spotkaniu w styczniu, na którym przedstawi swoje oczekiwania i przedyskutuje swoje pomysły na Europejski Tydzień Młodzieży. W lutym odbędzie się kilkudniowe spotkanie szkoleniowe, a do maja młodzi będą realizowali działania w ramach mini-projektów. Aby zgłosić się do programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mlodziez.wzp.pl do dnia 7 stycznia, godz.24:00. Udział w programie jest bezpłatny.