Stowarzyszenie Wspierania, Opieki i Rozwoju Społecznego "Pomost" zaprasza na I Prezentację Naukową zagadnień związanych z Rozwojem Obszarów Rybackich. 

"Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich – Prezentacja naukowa wraz z dyskusją o regionie" organizowana przez Stowarzyszenie Wspierania, Opieki i Rozwoju Społecznego "Pomost" odbędzie się 9 maja 2013 r. w Wisełce

Tematyka spotkania obejmuje m. in.:

  • kierunki rozwoju gospodarczego regionu;
  • sposoby aktywizacji mieszkańców w kontekście LSROR;
  • sposoby aktywizacji przedsiębiorców w kontekście LSROR.

Prezentacji Naukowej towarzyszyć będzie: wystawa fotograficzna przedstawiająca walory krajoznawcze – przyrodnicze, w szczególności Odrzański Obszar Estuariowy oraz dystrybucja Publikacji na temat obszaru LGR.

Więcej informacji można uzyskać u organizatorów pod adresem e-mail  lsror_konferencja@vp.pl. Wszystkie zaineteresowane uczestnictwem osoby proszone są o przesłanie zgłoszenia mailowego z podaniem:

  • imienia i nazwiska
  • nazwy reprezentowanej instytucji
  • jeśli są Państwo zainteresowani również wystąpieniem – streszczenie wystąpienia

Projekt dofinansowany w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnej społeczności. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”