Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarach pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych do udziału w szkoleniu dot. finansowania działań w ramach otwartych konkursów ofert.

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego konkursów:

  • na wspieranie zadań z zakresu polityki społecznej,
  • na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON,

ROPS zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w powyższych konkursach na szkolenie z najważniejszych zagadnień dotyczących składania ofert w ramach otwartego konkursu, w tym – na co zwrócić uwagę wypełniając ofertę. Szkolenie odbędzie się 30 marca 2015r. o ogidzinie 11:00 i 16:00 w sali konferencyjnej (318) Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWZ, ul. Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie,

Zgłoszenia, z podaniem nazwy organizacji, liczby osób, oraz wybranej godziny szkolenia, należy przesyłać na adres: aroclawska@wzp.pl w terminie od 20.03. do 26.03.2015r.

Szczegółowe informacje o konkursach wraz z treścią ogłoszenia, wzorem oferty oraz wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej:www.bip.rbip.wzp.pl – link