Zapraszamy do składania ofert w otwartym konkursie dla NGO

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rodzaje zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:

1. „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”.

2. „Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”.

Na realizację ww. zadań przeznacza się środki finansowe w wysokości 250 000 zł.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Malwina Kozera-Lesner tel. 91 42 53 608
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
Szczecin, ul. Starzyńskiego 3-4, p. III, pokój nr 1.

Szczegóły TUTAJ. Życzymy powodzenia !