Biuro Dialogu Obywatelskiego wraz z Sektor 3 Szczecin zaprasza przedstawicieli organizacji realizujących zadania dofinansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin na spotkanie dot. kwestii związanych z ochroną danych osobowych a realizacją zadań publicznych. 

Wiele organizacji korzysta z lokalnych środków przy prowadzeniu swojej działalności statutowej. Składamy wniosek, realizujemy zadanie publiczne, rozliczamy się i pokazujemy sprawozdanie. Pytanie jakie się nasuwa, to w jaki sposób dbając o ochronę danych osobowych, powinniśmy wskazywać naszych beneficjentów? Czy możemy zbierać podpisy na listach obecności? Czy możemy odmówić udziału w projekcie osobie która nie wyraziła zgody na przetwarzanie swoich danych?

—-

Aby rozwiać wątpliwości zapraszamy na spotkanie robocze, które odbędzie się 14 czerwca w sali Wydziału Inwestycji Miejskich I p. pok 149 d Urzędu Miasta Szczecin o godzinie 12.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

UWAGA!!! Spotkanie ma charakter roboczy nie jest to szkolenie dotyczące RODO w organizacjach. Spotkanie ma na celu wypracowanie lub wspólne znalezienie odpowiedzi na pytania dot. realizacji zadań publicznych i ochrony danych osobowych!

—-

Na pytania uczestników będzie odpowiadać Pani Sadowska Wioleta – Radca Prawny Urzędu Miasta Szczecin oraz Pani Katarzyna Potocka-Korejwo – Radca Prawny Urzędu Miasta Szczecin.