W czwartkowe popołudnie 24 października br., w salach Szczecińskiego Inkubatora Kultury odbyło się kolejne spotkanie w ramach Kawiarenki Obywatelskiej NGO. Tym razem tematem spotkania był budżet obywatelski, a współgospodarzem Kawiarenki było Stowarzyszenie Szczecinianie Decydują. 

Spotkanie w Kawiarence NGO było doskonałą okazją do zapoznania się z historią, możliwościami i zasadami budżetu partycypacyjnego. Goście kawiarenki – eksperci i praktycy opowiedzieli uczestnikom, czym jest i po co mieszkańcom ten budżet.  Była też okazja do zapoznania się jak budżet obywatelski wygląda w innych częściach świata, jakie procedury pozwalają na jego wprowadzenie, jakie kryteria mówią o tym, że budżet jest partycypacyjny. 

Gośćmi kawiarenki byli :

  • Dariusz Kraszewski – ekspertem Fundacji Batorego do spraw budżetu obywatelskiego w akcji „Masz głos, Masz wybor”,
  • Marcin Gerwin – inicjatorem Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej sopockainicjatywa.pl, 
  • Robertem Bartłomiejskim – socjologiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego, doktorantem w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych. 
  • Stanisław Lipiński – Skarbnik Gminy Miasto Szczecin

Wśród uczestników naszego spotkania mieliśmy także przyjemność gościć przedstawicieli władz samorządowych i wielu działaczy szczecińskich organizacji pozarządowych.