29 sierpnia (najbliższy weekend) odbędzie się Regionalny Kongres Kobiet w Szczecinie. Na wydarzenie zaprasza organizator – Fundacja Czas Dialogu.

Kongres otworzy minister Małgorzata Fuszara, pełnomocniczka rządu ds równego traktowania, którą poprosiłyśmy o podsumowanie działań rządowych w sprawach równościowych. Punktem wyjścia debaty JAKA POLSKA dla KOBIET – JAKA dla RODZINY uczyniłyśmy raport Najwyższej Izby Kontroli nt polityki prorodzinnej państwa. Jego wnioski przedstawi minister Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK.

Więcej informacji dostępnych pod linkiem (LINK).

Do debaty o polskiej polityce wobec kobiet, macierzyństwa, rodziny zaprosiłyśmy posłankę Magdalenę Kochan, Barbarę Nowacką wiceprzewodniczącą Twojego Ruchu, socjolożkę Annę Nowak i dr Ewę Rumińską-Zimny, ekspertkę ONZ oraz członkinię Zarządu Kongresu Kobiet. Debatę prowadzą pełnomocniczki Kongresu Kobiet; Bogna Czałczyńska (Szczecin) i dr Anita Kucharska-Dziedzic (Zielona Góra). Podczas debaty postaramy się postawić kilka tez opartych na raporcie oraz wypracować rekomendacje postulatów dla VII Kongresu Kobiet (11-12.09.2015, Warszawa, Torwar). 

W ocenie NIK państwo polskie nie wypracowało całościowej i długofalowej polityki rodzinnej, koncentrując działania na doraźnie wprowadzanych rozwiązaniach, bez zapewnienia odpowiedniej koordynacji. Nie zostały określone ramy polityki rodzinnej oraz nie sprecyzowano jej celów i powiązanych z nimi działań. Brakuje również systemowej analizy osiąganych efektów w powiązaniu z ponoszonymi nakładami. Izba odnotowuje, że w ostatnich latach pojawiły się w Polsce działania, które mogą stanowić ważne składowe systemu wsparcia działań dla polskich rodzin.