Regionalne Centrum Wolontariatu poszukuje w Szczecinie i w województwie zachodniopomorskim ekspertów dobrego wolontariatu. Eksperci będą mieli za zadanie monitoring organizacji, które zgłoszą się na portalu www.dobrywolontariat.pl. 

Organizacje, które pozytywnie przejdą pierwszy etap (wypełnią kwestionariusz składający się z 6 etapów wdrażania wolontariuszy w pracę organizacji i zdobędą minimum 70 % spełnionych kryteriów) zostaną zaproszone do kolejnego etapu ubiegania się o certyfikat. Będzie nim:

1. Rozmowa z 2 z 5 wskazanych przez organizację byłymi wolontariuszami organizacji (może być telefoniczna lub osobista).

2. Rozmowa z 2 z 5 wskazanych przez organizację aktualnymi wolontariuszami organizacji(może być telefoniczna lub osobista).

3. Monitoring organizacji (na miejscu). Sprawdzenie dokumentacji, ubezpieczeń, systemu motywacyjnego, rozmowa z koordynatorem itp. (to wszystko będzie podane w formularzu raportu).

To eksperci dobrego wolontariatu zadecydują, czy dana organizacja otrzyma tytuł "Dobry Wolontariat" czy będzie musiała się jeszcze podszkolić i zaprosić eksperta za 3 miesiące, czy też zostanie usunięta z portalu.

Wolontariusze (eksperci) będą mieli pokrywane koszty dojazdów i diet, a także umowę wolontariacką z Fundacją Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, zaświadczenie i doświadczenie w pracy audytora/superwizora, gwarantowane szkolenie z zakresu zadań eksperta i funkcjonalności portalu. Od ekspertów wymagana jest wiedza z zakresu szeroko rozumianych zagadnień związanych z wolontariatem.

Operatorem Regionalnym Programu jest Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES.

Link do ankiety dla ekspertów znajduje się tutaj.

RCW prosi też o zgłoszenia na adres mejlowy: biuro@polites.org.pl

Terminy szkoleń – do wyboru (pokryte koszty dojazdu i wyżywienia). Szkolenie trwa 4 godziny.

1. 8 maja, Warszawa

2. 10 maja, Poznań

3. 13 maja, Gdańsk