Ruszyły prace nad Rocznymi Programami Współpracy Miasta Szczecin i Woj. Zachodniopomorskiego z NGO
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin rozpoczęło prace nad programem współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. W związku z powyższym zachęcamy wszystkie organizacje do składania propozycji dotyczących zapisów w przyszłorocznym programie współpracy. Na propozycje macie czas do 10 września.Materiały nadesłane przez Organizacje winny zawierać: propozycję zapisów oraz ich uzasadnienie. Poniżej harmonogram prac nad uchwałą:
  • do 10 września – zgłaszanie uwag przez Organizacje,
  • do 20 września – prezentacja projektu Programu,
  • do 25 września – rozpoczęcie prac nad Projektem Programu przez Szczecińską Radę Działalności Pożytku Publicznego,
  • do 5 października – konsultacje społeczne Programu,
  • do 15 października – zakończenie prac nad projektem przez Szczecińską Radę Działalności Pożytku Publicznego,
  • do 20 października – przedłożenie projektu Programu Przewodniczącemu Rady Miasta,
  • do 30 listopada – przyjęcie Uchwały.
Powyżej przedstawione kalendarium wydarzeń ma charakter ramowy i może ulegać zmianom. Więcej informacji nt. konsultacji TUTAJ.Przygotowania do przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z NGO w 2012 roku rozpoczął również Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje na temat prowadzonych konsultacji można znaleźć TUTAJ. Swoje uwagi można zgłaszać na specjalnej karcie do dnia 21 września 2011 r.
Zachęcamy do czynnego udziału w konsultacjach i zgłaszania swoich propozycji i uwag !