Nowe programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszone!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2012:

 • Wydarzenia artystyczne
  1. Muzyka
  2. Teatr i taniec
  3. Sztuki wizualne
  4. Film
  5. Promocja kultury polskiej za granicą
 • Kolekcje
  1. Narodowe kolekcje sztuki współczesnej
  2. Regionalne kolekcje sztuki współczesnej
 • Promocja literatury i czytelnictwa
  1. Literatura
  2. Promocja czytelnictwa
  3. Czasopisma
 • Edukacja kulturalna i diagnoza kultury
  1. Edukacja kulturalna
  2. Edukacja artystyczna
  3. Obserwatorium kultury
 • Dziedzictwo kulturowe
  1. Ochrona zabytków
  2. Wspieranie działań muzealnych
  3. Kultura ludowa
  4. Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
  5. Ochrona zabytków archeologicznych
 • Rozwój infrastruktury kultury
  1. Infrastruktura kultury
  2. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
  3. Infrastruktura domów kultury
 • Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Uprzejmie informujemy, iż elektroniczne formularze na rok 2012 w systemie EBOI będą aktywne od 17 października br. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż roku w naborze 2012 obowiązuje nowa, uproszczona procedura składania aplikacji.

Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków, trybu oceny i zobowiązań beneficjentów znajdują się w opublikowanych „Wytycznych do oceny wniosków oraz realizacji zadań w ramach programów” oraz regulaminach programów i priorytetów.

 • Terminy składania wniosków:
 • I nabór – do dnia 30 listopada 2011 roku
 • II nabór – do dnia 31 marca 2012 roku – nabór w tym terminie odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie bądź priorytecie nie zostaną wyczerpanie w I naborze

Więcej informacji