Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” zapraszają przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (jst), dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych oraz przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się młodzieżą i  edukacją pozaformalną z terenu województwa zachodniopomorskiego na Konferencję promującą Program Erasmus+.

Celem Konferencji będzie przybliżenie założeń programu Erasmus + i przekazanie informacji o zasadach przystępowania do programu w latach 2014 -20. Konferencja składać się będzie z trzech części odpowiadających sektorom realizującym działania programu Erasmus +, skierowanych do poszczególnych grup.

 • Edukacja szkolna – część skierowana do przedstawicieli szkolnictwa ogólnego, tj.:

   

   

   

  • przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,
 • Kształcenie i szkolenia zawodowe – część skierowana do przedstawicieli kształcenia zawodowego, tj.:

   

   

   

  • szkoły zawodowe i techniczne,
  • przedsiębiorstwa,
  • ośrodki nauki i organizacje związane z kształceniem zawodowym,
  • organizacje pozarządowe.
 • Młodzież – część skierowana do młodzieży, osób z nią pracujących oraz organizacji działających na jej rzecz, m.in.:

   

   

   

  • placówki oświatowe w tym: szkoły, poradnie psychologiczno –pedagogiczne,
  • organizacje i instytucje zajmujące się młodzieżą i edukacją pozaformalną (domy kultury).
  • organizacje pozarządowe.

Miejsce i termin konferencji

Konferencja zostanie zorganizowana w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie, w następujących terminach:

 • 14.10.2014 r.
 • 4. 11.2014 r.
 • 25.11.2014r.

Czas trwania konferencji godz. 9.00 – 16.00 Po konferencji będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po wcześniejszym umówieniu się (w trakcie rejestracji należy zaznaczyć w formularzu właściwą opcję). Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencję prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+

Zgłoszenie udziału w konferencji

Warunkiem udziału w Konferencji jest wcześniejsze zgłoszenie udziału, którego dokonuje się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie www.kuratorium szczecin.pl w zakładce Fundusze europejskie / Erasmus + lub pod adresem: www.ankiety.kuratorium.szczecin.pl.

Podczas zgłoszenia udziału należy w formularzu zgłoszeniowym wybrać termin i sektor edukacji (jeden uczestnik może wybrać tylko jeden termin i jeden sektor).

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do 7 dni przed datą konferencji. Jedna organizacja może być reprezentowana maksymalnie przez dwóch przedstawicieli. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń i limit dostępnych miejsc.

Kontakt

Dodatkowe informacje uzyskać można u przedstawiciela Programu Erasmus+ dla sektora Edukacja szkolna i Kształcenie i szkolenia zawodowe w województwie zachodniopomorskim:

Grzegorz Szczudło,
numer tel. 91 442 75 36,
adres mail gszczudlo@kuratorium.szczecin.pl

lub przedstawiciela dla sektora Młodzież w województwie  zachodniopomorskim:

Anna Leszczyńska
numertel. 509 433 288
adres mail. anna.leszczynska@wiatrak.org.pl