Urząd Miasta Gminy Miasto Szczecin zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Program powstał w oparciu o wiedzę i praktykę liderów szczecińskich organizacji pozarządowych, jak i pracowników Urzędu Miasta Szczecin. Tak przygotowany Program ułatwi wydobycie i wykorzystanie potencjału sektora pozarządowego w celu dalszego rozwoju naszego Miasta. Zapisy Programu są wyrazem ogromnego zaufania, jak i nadziei pokładanych w aktywnych organizacjach działających na rzecz polepszenia jakości życia w naszym Mieście.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 16 września 2021 r., na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Konsultacje społeczne są prowadzone w następujących formach:

  1. badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez umieszczenie projektu Uchwały na stronie http://konsultuj.szczecin.pl oraz przyjmowanie pisemnych uwag do projektu Uchwały w terminie od dnia 1 września 2021 do dnia 16 września 2021 r. elektronicznie na adres e-mail: bdo@um.szczecin.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie oraz Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39/40 w Szczecinie;
  2. organizacji zebrań Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dotyczących projektu Uchwały, w dniach: 8 września 2021 r., 15 września 2021 r.;
  3. przyjmowania pisemnych uwag do projektu Uchwały w ramach punktu konsultacyjnego organizowanego podczas „Pikniku Pasji” dla organizacji pozarządowych, w dniu 5 września w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury przy Alei Wojska Polskiego 90 w Szczecinie.

Zapraszamy wszystkie uprawnione podmioty do współpracy.
Więcej informacji nt. „Pikniku Pasji” dla organizacji pozarządowych 5 września w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury znajdziecie Państwo TUTAJ

Załączniki: