Działasz w młodej organizacji pozarządowej, a może po przerwie postanowiliście powrócić do realizacji nowych inicjatyw albo może Twoja organizacja chce wiedzieć więcej? Jak i skąd pozyskiwać fundusze na działanie, jak poradzić sobie z wnioskami, jak prowadzić księgowość? Przytłacza Was ogrom formalności? Sektor3 Szczecin zaprasza na bezpłatny Program Rozwojowy NGO

Zakres programu obejmuje cykl 6 szkoleń dotyczących zwiększania kompetencji organizacji pozarządowych i kompleksowego wzmacniania ich potencjału. Dodatkowo, każda organizacja skorzysta z bieżącego wsparcia specjalisty.

Szkolenia będą odbywać się od marca do czerwca. Osoby uczestniczące, mogą się wymieniać, zgodnie z ich działalnością w organizacji i zapotrzebowaniem.

Do udziału w Programie zapraszamy szczecińskie organizacje, zarówno młode, czyli te, które istnieją nie dłużej niż 36 miesięcy (od momentu zarejestrowania), jak i te, które swoje działania wznowili po dłuższej przerwie. Pierwszeństwo uczestnictwa będą miały organizacje działające na rzecz seniorów. Organizacje prowadzące działalność stałą (nieprzerwaną, ciągłą) i mają staż dłuższy niż 36 miesięcy zapraszamy do uczestnictwa pod warunkiem dostępności miejsc.

W Programie przewidziane jest miejsce dla 5 organizacji działających na terenie Szczecina i posiadających swoją siedzibę w Szczecinie.

Zainteresowane organizacje prosimy o wypełnienie formlarza zgłosuzoenioweg do dnia 25 lutego 2016 r. O zakwalifikowaniu organizacji do programu poinformujemy w dniu 29 lutego 2016 r. Pierwsze szkolenie już w marcu! Terminy i tematy szkoleń znajdują się poniżej:


REKRUTACJA DO PROGRAMU ROZWOJOWEGO NGO ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA!!!


22 marca 2016

szkolenie 1:
prawo dla organizacji pozarządowych

szkolenie będzie obejmować zagadnienia z zakresu obowiązków sprawozdawczych , zmian w prawie, kontroli i nadzoru nad organizacjami pozarządowymi

6 kwietnia 2016

szkolenie 2:
dotacje dla organizacji pozarządowych

szkolenie będzie obejmować zagadnienia z zakresu procedur dotacji wg ustawy o pożytku, wniosek o realizacją zadania publicznego

18 kwietnia 2016

szkolenie 3:
alternatywne źródła finansowania działań

szkolenie będzie obejmować zagadnienia z zakresu zbiórek publicznych, współpracy sponsporskiej, crowdfunding

9 maja 2016

szkolenie 4:
rozwiązania informatyczne dla organizacji

szkolenie będzie obejmować zagadnienia z zakresy tworzenia stron www, korzystania z wolnego oprogramowania dla organizacji

18 maja 2016

szkolenie 5:
planowanie i zarządzanie w organizacji

szkolenie będzie obejmować zagadnienia z zakresu planowania, organizacji, zarządzania długofalowego, określania misji, wizji i celów organizacji

15 czerwca 2016

szkolenie 6:
promocja i PR w organizacji

szkolenie będzie obejmować zagadnienia z zakresu: targeting i narzędzia PR, social media w działaniach organizacji

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

logo_program_rozwojowy_ngo_ (1)