Do 13 maja 2019 r., do godz. 23:59 szczecińskie organizacje pozarządowe (oraz te działające w okolicach Szczecina) mogą zgłaszać projekty w programie grantowym Inicjatywa. Maksymalna kwota dofinansowania – 10 000zł. Szczegóły poniżej.

InicJaTyWy to program Carlsberg Polska, którego celem jest poprawa życia lokalnych społeczności w sąsiedztwie browarów firmy poprzez m.in. rewitalizację terenów zielonych, stwarzanie warunków zachęcających do aktywnego wypoczynku, a także przez działania kulturalne i edukacyjne.


Termin składania wniosków: do 13 maja 2019r. do godziny 23.50


Warunki uczestnictwa w Konkursie

O granty przyznawane przez Carlsberg Polska mogą ubiegać się organizacje i instytucje, które prowadzą działalność na terenie Brzeska, Sierpca i Szczecina oraz okolic. Pod uwagę będą brane projekty zgłaszane przez:

  • stowarzyszenia,
  • fundacje,
  • instytucje kultury,
  • instytucje sportu,
  • Ochotnicze Straże Pożarne (OSP),
  • samorządowe jednostki organizacyjne pod warunkiem, że posiadają osobowość prawną lub są jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Carlsberg Polska najwyżej oceni projekty, które poza spełnieniem podstawowych kryteriów związanych z celami programu, będą:

  • promować proekologiczną postawę, m.in. odpowiedzialne podejście do opakowań,
  • promować odpowiedzialną konsumpcję alkoholu,
  • przyniosą długotrwałe efekty z korzyścią dla lokalnych społeczności.

Każdy zgłaszany projekt powinien uwzględniać potencjalne zaangażowanie chętnych pracowników-wolontariuszy Carlsberg Polska. Nabór wolontariuszy odbędzie się po ogłoszeniu wyników konkursu.

Więcej informacji na stronie programu – http://inicjatywy.com.pl/