Ciągle zmieniająca się rzeczywistość społeczna daje młodym ludziom wiele różnorodnych możliwości działania i rozwijania się w szkole, w czasie wolnym, w Polsce czy za granicą. Jednocześnie wymaga się od nich coraz to nowych kompetencji, odpowiedzialności, a ilość przeszkód jakie trzeba pokonać, by zrealizować marzenia bywa przytłaczająca. Zmieniające się warunki wymagają zmiany także w podejściu do pracy z młodzieżą.

Jednym z podejść, jakie można wykorzystać jest filozofia coachingu i poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jak wspierać a nie doradzać? Jakie narzędzia stosować? Gdzie szukać wsparcia dla siebie? To szkolenie może pomóc zbudować Twój warsztat pracy z młodzieżą.

 

Cele szkolenia:

 • Zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie wspierania młodych ludzi poprzez:
 • poznanie potencjału coachingu jako podejścia do wspierania młodzieży;
 • poznanie i ćwiczenie różnych narzędzi coachingowych, w tym pełnego cyklu rozmowy coachingowej;
 • zastanowienie się nad własną rolą w procesie pracy z młodzieżą;
 • poznanie podejścia coachingowego jako jednej z dróg wspierania młodzieży.

Zakres tematyczny

 • Różne koncepcje wspierania i role osoby wspierającej;
 • Coaching jako jedna z dróg wspierania młodzieży;
 • Podejścia i narzędzia coachingowe w pracy z młodzieżą;
 • Rozwijanie potencjału uczestników jako osób wspierających.

Etapy PAJP

PAJP składa się z trzech obowiązkowych etapów:

Etap I – szkolenie pt. „Podejście i narzędzia coachingowe w pracy z młodzieżą” (12-16.03.2013)

– rozpoczęcie 12.03.2013 Wtorek, 13:00

– zakończenie 16.03.2013 Sobota, 13:00

Etap II – implementacja zdobytej wiedzy i umiejętności w swojej organizacji (realizacja mini-projektu, czyli autorskiego działania adekwatnego do profilu organizacji)

Etap III – obowiązkowe spotkanie podsumowujące (5-8.12.2013)

Stałym elementem całego cyklu jest strategia wspierania procesu uczenia się uczestnika oparta na idei SDL (Self-Directed Learning).

Trenerzy: Agnieszka Szczepanik i Michael Kimmig

Koordynatorka: Eliza Zadłużna

Profil uczestnika: 

Na szkolenie zapraszamy osoby, które:

 • pracują na co dzień z młodzieżą;
 • chcą wspierać działania młodzieży i są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i kompetencji w tym zakresie;
 • są związane z konkretną organizacją, instytucją lub klubem, w którym zamierzają realizować własne działania z młodymi ludźmi;
 • koordynowały, realizowały lub wspierały co najmniej jeden projekt lokalny lub międzynarodowy (niekoniecznie w ramach programu „Młodzież w działaniu”);
 • mają motywację, żeby uczestniczyć w całym procesie szkoleniowym;
 • mają ukończone 18 lat.

Zgłoszenia: 

Aby się zgłosić należy wypełnić ankietę on-line: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/e388978d3577793a14a74633fa853aab

Termin wypełniania zgłoszeń upływa 27 stycznia 2013 r. o godzinie 23:59.

Liczba miejsc ograniczona.

Prosimy o rozważne przyjrzenie się własnym możliwościom czasowym przed wysłaniem zgłoszenia. Uczestnicy PAJP są zobowiązani do udziału we wszystkich etapach cyklu, w tym w całym szkoleniu (bez możliwości opuszczania pojedynczych zajęć).

Warunki uczestnictwa: 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pokrywa wszelkie koszty związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem i stroną merytoryczną szkolenia.

Uczestnik zobowiązany jest pokryć koszt dojazdu na miejsce szkolenia we własnym zakresie. Jest to wkład własny uczestnika w koszty projektu szkoleniowego.

Link do ankiety: 

Zapisz się