W środę, 8 stycznia odbyło się drugie posiedzenie Rady Pożytku kadencji 2013 – 2015. W czasie spotkania, w którym wzięła udział zdecydowana większość z 18 członków, Rady przyjęto plan pracy na rok 2014.

Wygląda on następująco:

Styczeń – ukonstytuowanie się rady, regulamin, plan pracy na 2014 rok, sprawy organizacyjne, analiza zagadnień z poprzedniej kadencji rady.
Luty – Szczeciński Budżet Obywatelski.
Marzec – Inicjatywa lokalna.
Kwiecień – pozyskiwanie funduszy przez ngo’sy – doradztwo, pożyczki, wkłady własne.
Maj – RPW na 2015 i Tydzień Inicjatyw Pozarządowych.
Czerwiec – RPW na 2015.
Lipiec – przerwa wakacyjna.
Sierpień – (II połowa) – RPW na 2015.
Wrzesień – RPW na 2015.
Październik – spotkanie podsumowujące/pożegnanie radnych.
Listopad – lokale dla ngo.
Grudzień – Tydzień aktywności, lokale dla ngo.

Ustalono, że spotkania Rady odbywać się będą zwykle w czwartki o 14.00 (raz, czasem dwa razy w miesiącu).

Wybrano też prezydium, w którego skład weszli Maria Liktoras, Dorota Korczyńska, Paweł Szcyrski, Zygmunt Pyszkowski oraz Wojciech Spychała.

W czasie spotkania uczestnicy zadecydowali o możliwości powoływania doraźnych zespołów roboczych – być może jeden z takich zespołów zajmie się przygotowaniem rekomendacji dotyczących budżetu obywatelskiego w roku 2014.

Przedstawiciele Rady zostali poinformowani, że w tej chwili w Urzędzie trwają przygotowania do prowadzenia konsultacji na temat zasad budżetu obywatelskiego w roku 2014 – być może prezydent przygotuje zarządzenie dotyczące powołania zespołu, który zajmie się przygotowaniem propozycji zasad, które będą obowiązywać w tym roku.

Kolejne spotkanie Rady Pożytku zaplanowano na czwartek, 30 stycznia, godz. 14.00.