20 kwietnia br. w SCWOP Sektor3 odbyło się spotkanie na temat prezydenckiej ustawy o wzmocnieniu praw mieszkańców

Projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw zakłada szereg rozwiązań, które mają być pomocne przy aktywizacji mieszkańców gminy w kreowaniu jej działań. Najważniejsze uregulowania dotyczą zmiany lub wprowadzenia noywch przepisów odnośnie:
  1. konsultacji społecznych,
  2. wysłuchania obywatelskiego,
  3. interpelacji obywatelskiej,
  4. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
  5. jednostek pomocniczych gminy,
  6. stowarzyszenia mieszkańców,
  7. funduszu inicjatyw lokalnych,
  8. lokalnych for debaty publicznej.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za udział a dla tych, którzy nie mieli czasu udostępniamy materiały ze spotkania: założenia USTAWY (w kontekście aktywności mieszkańców) oraz stan obecny (dotyczący jakie instrumenty teraz przysługują mieszkańcom).

Zapraszamy do lektury!