Zgłoś organizację pozarządową, która swoim działaniem wyróżnia się na tle innych, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, wspiera tworzenie społecznego i obywatelskiego klimatu Miasta Szczecin.

Plebiscyt „KTO? NGO! Pozarządowy Szczecin”, składający się z trzech etapów, wyłoni organizację nietuzinkową, prowadzącą działania długoletnio a przede wszystkim aktywną i kreatywną. Zgłoś ją już dziś!

Podczas pierwszego etapu czekamy na Wasze zgłoszenia organizacji, wraz z uzasadnieniem wyboru, poprzez wypełnienie formularza na stronie www.platany.szczecin.pl lub dostarczenie wersji papierowej do siedziby organizatora do dnia 8 maja 2016 r. Podczas drugiego etapu Plebiscytu, spośród wszystkich zgłoszeń specjalnie do tego powołana kapituła wybierze 10 organizacji nominowanych do otrzymania statuetki „KTO? NGO! Pozarządowy Szczecin”. Trzeci etap należy do mieszkańców Szczecina. W dniach 21.05-02.06.2016 r. to właśnie oni wybiorą organizację, która otrzyma statuetkę podczas XV Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI w dniu 5 czerwca 2016 r. na Jasnych Błoniach w Szczecinie.

Na Wasze zgłoszenia internetowe czekamy na stronie www.platany.szczecin.pl lub papierowe pod adresem Fundacja Sektor 3 al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin.

Szczegółowe informacje dotyczące plebiscytu można uzyskać kontaktując się z biurem tel: 694-601-122 mailowo: biuro@sektor3.szczecin.pl lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00 w biurze organizatora.


REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY