Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków zewnętrznych w ramach programu „Młodzież w działaniu” na konsultacje wniosków składanych na termin 1 października 2013 roku.

 

 

 

Prowadzący konsultacje: 

Wojciech Spychała: trener Zespołu Trenerskiego Narodowej Agencji Programu Młodzież w działaniu, prezes Stowarzyszenia POLITES w Szczecinie, od roku 2002 związany ze Stowarzyszeniem POLITES, w którego ramach prowadzi m.in.:  szkolenia i konsultacje w ramach Ośrodka Regionalnego Programu Młodzież w działaniu.

Krótki opis programu: 

Program "Młodzież w działaniu" to program Unii Europejskiej wspierający działania młodzieżowe. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. W Programie może uczestniczyć każda instytucja pracująca z młodzieżą oraz młodzież w wieku 13-30. Program umożliwia zorganizowanie wymiany międzynarodowej młodzieży oraz działania lokalne bez partnerów międzynarodowych. Najważniejsze jest, aby działanie realizowała młodzież, tematyka jest całkowicie dowolna.

Na konsultacje można umawiać się e-mailowo (wspychala@gmail.com) lub telefonicznie (503 807 004).

Zapraszamy!