Stowarzyszenie Media Dizajn zaprasza do udziału w projekcie "Każdy może zmieniać świat" skierowanego do przedstawicieli sektora pozarządowego, biznesu i administracji publicznej. 

Obecnie trwa rekrutację uczestników,  którzy zostaną objęci 80-godzinnym wsparciem szkoleniowym ( w systemie weekendowym) wykorzystującym metodę Action Learning, czyli nauki przez działanie i ćwiczenia. Ponadto uczestnicy szkoleń będą korzystać z indywidualnych konsultacji z ekspertami, otrzymają pisemne potwierdzenie uczestnictwa w projekcie oraz możliwość korzystania z e-learningu. Oferowane szkolenia są bezpłatne.

Więcej informacji na stronie Media Dizajn>>>