Uwaga uwaga! Trwa nabór kandydatów do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2014 – 2016. 

Zgłoszenie kandydata do Rady następuje poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia kandydata na członka Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, stanowiącej załącznik nr 1 do „Trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, a następnie złożenie jej wraz z wymaganymi załącznikami:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Korsarzy 34 w Szczecinie;
  • lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-240 Szczecin z dopiskiem „Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego”.

 
Termin zgłaszania kandydatów na członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego upływa 22 lipca 2014 r. O terminowości dokonania zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Dodatkowych informacji w sprawie udziela główny specjalista Wieloosobowego stanowiska ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej – p. Małgorzata Kuncewicz (tel: 91 44 16 223; e-mail: mkuncewicz@wzp.pl).

Uchwała w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania zamieszczona została również w Biuletynie Informacji Publicznej (LINK)

Załączniki do pobrania: (LINK)