Podczas organizowanej przez nas konferencji nt. rewitalizacji społecznej mieliśmy możliwość zapoznać się z  Modelem Kontraktowania Usług Społecznych. Wygląda naprawdę obiecująco, warto wiedzieć coś więcej na ten temat!

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane wdrażaniem innowacji we współpracy z samorządem na szkolenia z zakresu Modelu Kontraktowania Usług Społecznych.

W ramach projektu PI „Od partnerstwa do kooperacji” 17 Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym Gmina Miasto Ustka, testuje innowacyjny Model Kontraktowania Usług Społecznych. Ze względu na to jak istotne w Modelu jest partnerstwo i zaangażowanie, jest on jednym z najnowocześniejszych stylów współpracy stosowanych obecnie w dojrzałych demokracjach i niewątpliwie pierwszym tak kompleksowym w Polsce.

Co to jest Model Kontraktowania Usług Społecznych? Model Kontraktowania Usług Społecznych (MKUS) proponuje nowe podejście w zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

Składa się z trzech kroków:

  • Krok 1 określenie zadania, które ma zostać zlecone organizacjom pozarządowym,
  • Krok 2 wybranie typu zlecenia,
  • Krok 3 przeprowadzenie procesu zmiany.

Dotychczas realizacja zadań publicznych odbywa się zgodnie z prawem we współpracy z organizacjami pozarządowymi, jednak kształt tej współpracy jest dla obu stron mało zadowalający. Innowacyjny Model Kontraktowania Usług Społecznych jest narzędziem, które pozwoli tę współpracę usprawnić wprowadzając nowe podejście w tym zakresie.

Cele szkoleniowe

Podczas szkolenia uczestnicy/czki zostaną zapoznani/ne z innowacyjnymi metodami zlecania zadań zawartymi w Modelu Kontraktowania Usług Publicznych. Poznają jego strukturę i narzędzia oraz zostaną zapoznani/ne z obecnym stanem prawnym dotyczącym współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.

Wrocław

Termin: 23.04.2014 (środa)

godziny: 11:00 – 19:00

miejsce: Business Bridge Group Sp. z o.o., ul. Szybowcowa 23, 54-130, Wrocław

sala: Aquarius

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (LINK) na adres:kontakt@zlecaniezadan.pl